Terapia jąkania

Jąkanie jest jednym z bardziej przykrych zaburzeń mowy. Polega na przerywaniu toku mowy przez nieskoordynowane ruchy mięśni fonacyjnych, oddechowych i artykulacyjnych. Trudności mogą występować na początku lub w trakcie mówienia. W mowie jąkających się dochodzi do powtórzeń pojedynczych głosek, sylab, słów, części zdań. Ponadto objawami niepłynności mówienia może być:

Wiele dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa doświadcza niepłynności mówienia. Dzieje się tak, ponieważ u dziecka w okresie intensywnego rozwoju mowy w stosunkowo krótkim czasie znacznie poszerza się zakres słownictwa dziecka, które na dodatek opanowuje jeszcze różnorodne reguły gramatyczne i przez cały czas usprawnia się aparat artykulacyjny. Ten dynamiczny proces sprawia, że naturalne są sytuacje w których dziecko powtarza całe wyrazy, sylaby, poprawia się, mówi „yyyy”, „eeee”, stosuje nienapięte pauzy podczas poszukiwania słowa. Około80% dzieci przezwycięża ten problem. Rodzice nie powinni jednak go lekceważyć gdyż u pozostałych dzieci może ono przekształcić się w jąkanie wczesnodziecięce. Powinni udać się do specjalisty – logopedy po poradę.

Pełna diagnoza logopedyczna dziecka z objawami niepłynności mówienia obejmuje:

Ustalam: typ niepłynności, czas trwania momentów niepłynności, okoliczności występowania objawów zająknięć, reakcje i zachowania dziecka. Następnie stosuję terapię pośrednią bądź bezpośrednią.Pracuję także z osobami dorosłymi jąkającymi się. Dokonuje diagnozy jąkania w oparciu o specjalistyczne testy:

  1. Kwestionariusz Cooperów do Oceny Jąkania (KCOJ, Chęciek 2001)
  2. Kwestionariusz Niepłynności Mówienia i Logofobii (KNMiL, Tarkowski 2001)
  3. Kwestionariusze wywiadów w sprawie jąkających się (Tarkowski 1992, Chęciek 2007)

Pacjent zostaje zakwalifikowany do terapii, gdy występują u niego objawy jąkania. Pierwsze zajęcia poświęcone na, na szczegółowe wyjaśnienie pacjentom i ich bliskim problemu jąkania, negatywnych uwarunkowań środowiskowych mających wpływ na płynność mówienia, błędnego postępowania wychowawczego rodziców w stosunku do swoich dzieci, w ogóle negatywnych relacji na pacjenta ze środowiskiem, także domowym. Następnie pacjent zostaje zapoznany z programem terapii oraz z podstawowymi zasadami mówienia (gestami płynności), które gdy stosuje konsekwentnie w mówieniu eliminują występowanie niepłynności.Zasady te mówią, że:Celem opanowania mówienia według powyższych gestów płynności należy stosować m.in. następujące ćwiczenia:


Strona Główna | O mnie | Aktualności | Galeria | Cennik | Kontakt | Mapa strony

Copyrights Anna Weteska © 2013. All rights reserved.
Design by sanfiero