Oligofazja

Oligofazja oznacza mowę osób upośledzonych umysłowo. To zaburzenie mowy występujące u dzieci (dorosłych) upośledzonych umysłowo. Jest ono stanem obniżonej sprawności intelektualnej, który powstaje w okresie rozwojowym i związany jest z zaburzeniami procesu dojrzewania, uczenia się i przystosowania. Stopień niedorozwoju mowy, co potwierdzają liczne badania, rośnie wprost proporcjonalnie do stopnia upośledzenia umysłowego. Oznacza to, że im głębszy jest deficyt intelektualny, tym większe upośledzenie myślenia abstrakcyjnego i opóźnienie rozwoju mowy. Niezależnie od stopnia upośledzenia umysłowego, dzieci nim obciążone opanowują ograniczony kod językowy. Rozmiar tego ograniczenia zależy od głębokości niedorozwoju. Upośledzenie umysłowe wiąże się z niedorozwojem wyspecjalizowanych struktur mózgowych odpowiedzialnych za przebieg złożonych procesów psychicznych, w których zachowane są bardziej elementarne czynności. Zaburzenie to charakteryzuje nieprawidłowy przebieg takich procesów intelektualnych, jak: wnioskowanie, uogólnianie, abstrahowanie, czy zapamiętywanie, itp. W efekcie tych zakłóceń dochodzi do zaburzeń wszelkich form zachowań werbalnych, które zależą od poziomu tych zdolności.

Poziom opanowania mowy zależy między innymi od (wg Tarkowskiego):

Cechy mowy u dzieci z upośledzeniem umysłowym: bełkot, dyslalia, jąkanie, zespół wad (zaburzenia mowy są cięższe, bardziej złożone i nawarstwione), nosowanie, mowa bezdźwięczna, brak mówienia i rozumienia, dyzartria.

W terapii dzieci upośledzonych umysłowo z różnorodnymi wadami genetycznymi wykorzystuję różnorodne metody pracy i proponuje różnorodne formy terapii.
Zajęcia prowadzone przeze mnie mają na celu podniesienie sprawności komunikacyjnej i językowej, poprzez stymulowanie mowy u dzieci z zaburzonym rozwojem, ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych oraz korygowanie występujących u nich zaburzeń mowy i wad wymowy. Po przebadaniu dziecka i dokonaniu diagnozy neurologopedycznej, opracowuję indywidualny program terapii neurologopedycznej.

Indywidualna praca z dzieckiem polega na stosowaniu różnorodnych ćwiczeń usprawniających, rozwijających i doskonalących:

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych i różnorodnych metod terapeutycznych i ich elementów:


Strona Główna | O mnie | Aktualności | Galeria | Cennik | Kontakt | Mapa strony

Copyrights Anna Weteska © 2013. All rights reserved.
Design by sanfiero