Dysleksja, dysgrafia

W terapii dysleksji, dysgrafii, dysortografii proponuję między innymi:

 1. Czytanie metodą falbankowania sylab
 2. Treningowe rozwijanie szybkości i bezbłędności czytania – ćwiczenia czytania list wyrazów o określonej strukturze i następujących modelach graficznych:
  (I-); (I-)(I-); (I-I); (I-)(I-I); (I-I)(I-); (II-)(I-); (I-I)(I-I); (-II)(II-I)
  Symbol I oznacza spółgłoskę, symbol- oznacza samogłoskę
 3. Czytanie wyrazów z powtarzającymi się sylabami, z lukami, z określonymi układami spółgłosek, zaczynających się lub kończących się takimi samymi literami, z powtarzającymi się spółgłoskami, z określonymi grupami spółgłosek, z układami literowymi w normalnym i odwróconym porządku
 4. Ćwiczenia rozwijające rozumienie treści w różnych formach czytania (pasywnego, cichego, głośnego)
 5. Ćwiczenia usprawniające pisownie par ortogramów: „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ ch”, „ h” oraz pisownię głosek miękkich
 6. Czytanie metodą 18 struktur wyrazowych
 7. Czytanie metodą symultaniczno-sekwencyjną
 8. Ćwiczenia analizy i syntezy metodą prof. Rocławskiego
 9. Ćwiczenia grafomotoryczne i usprawniające rękę
 10. Ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej
 11. Ćwiczenia Dennisona
 12. Ćwiczenia stymulujące pracę układu przedsionkowego


Strona Główna | O mnie | Aktualności | Galeria | Cennik | Kontakt | Mapa strony

Copyrights Anna Weteska © 2013. All rights reserved.
Design by sanfiero