O mnie

WykształcenieStudia Podyplomowe na Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu kierunek neurologopedia kliniczna
Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie Logopedii ogólnej
Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie Pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej
Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie Pedagogiki specjalnej-oligofrenopedagogiki
Studia Magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza


DoświadczenieSpecjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy - logopeda
Miejskie Przedszkole nr 12 w Zgierzu - zajęcia logopedyczne dla dzieci
Miejskie Przedszkole nr 10 oraz Miejskie Przedszkole nr 7 - zajęcia logopedyczne dla dzieci
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba - prowadzenie terapii logopedycznej w ramach realizacji projektu „Rosnę szczęśliwy - inicjatywa na rzecz rozwoju dzieci”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. O. R. Chylińskiego w Zgierzu - prowadzenie terapii logopedycznej w ramach projektu „ Jestem potrzebny chcę być potrzebny"
Gabinet Logopedyczno-Pedagogiczny Anna Weteska - prowadzenie terapii logopedycznej i terapii dysleksji, dysgrafii, dysortografii
Szpital Wojewódzki w Zgierzu - Oddział Rehabilitacji i Neurologii - terapia i diagnoza osób dorosłych z afazją, dyzartrią


SzkoleniaErgoterapia w pediatrii. Terapia ręki
Glottodydaktyka przedszkolnej i wczesnoszkolna
Afazja – diagnoza i terapia
Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych
Neurostrukturalna reorganizacja rozwoju dziecka metodą Padovan
Wielporofilowe usprawnianie dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi
Kinezjologia edukacyjna
Prowadzenie badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy
Wczesna nauka czytania jako stymulacja rozwoju dziecka w oparciu o serię logopedyczną „Kocham czytać” J. Cieszyńskiej
Techniki masażu, masaż dziecięcy, masaż Shantala
Wczesne wspomaganie funkcji oralnych dziecka wg koncepcji NDT Bobath
Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wg koncepcji NDT Bobath
Terapia EEG Biofeedback

Strona Główna | O mnie | Aktualności | Galeria | Cennik | Kontakt | Mapa strony

Copyrights Anna Weteska © 2013. All rights reserved.
Design by sanfiero